Dunja ne traži poseban kvalitet zemljišta pa je možete gajiti i na mnogo manje kvalitetnom zemljištu, tamo gde druge sorte ne bi opstale.

Sve je veća tražnja za ovom voćkom pre svega zbog prerade i izrade raznih, visokokvalitetnih proizvoda, a samim tim i perspektiva i cena joj izuzetno brzo rastu.

Lako se uzgaja i generalno bez problema, stabla dunje su atraktivna i produktivna, sa izborom za sve veličine bašte. Veliko, žuto, aromatično voće pravi ukusan žele i deserte. Dunje su krupni plodovi kruškolikog oblika, veoma mirisni, obično zlatno žute boje.

Drveće dunje ima određenu toleranciju na sušu, ali bi trebalo da ih zalivate tokom dužih sušnih perioda kao deo vaše rutinske nege dunje. Drvo dunje je teško preterati, pa ih zalijte bilo kada ako ste u nedoumici.

Dunja nije zahtevna za gajenje!